منو بستن

هلند

شماره مجازی محلی هلند

تماس ها و پیامک ها را در سراسر جهان دریافت و فوروارد کنید

 • اجاره شماره تلفن هلند از هر کشوری.
 • اگر هنگام تغییر آدرس شرکت خود نیاز به ذخیره شماره تلفن دارید.
 • علاوه بر این، گفتگوها محرمانه نگه داشته می شوند.
 • از آن برای اجرای کمپین های تبلیغاتی استفاده کنید.
 • کاهش هزینه های تماس بین المللی مخاطبین شما می توانند با یک شماره محلی تماس بگیرند.

کشور و منطقه خود را انتخاب کنید، سپس عددی را که با معیارهای جستجوی شما مطابقت دارد از لیست انتخاب کنید.

آیا به بیش از یک شماره نیاز دارید؟ جای نگرانی نیست امکان خرید چند شماره از کشور یا منطقه مورد نظر شما وجود دارد.

در زیر جداولی وجود دارد که دسترسی سریع به آنها را فراهم می کند
قیمت شماره مجازی.

با شماره تلفن مجازی هلند می توانید تماس ها را به هر شماره ای ارسال کنید: تلفن ثابت، تلفن همراه، SIP یا تلگرام. ارسال تماس و پیامک را می توان از حساب شما تنظیم کرد.

قیمت شماره مجازی صوتی هلند

منطقه کد تلفن هزینه راه اندازی هزینه ماهانه
روتردام +31 (10) $50 $20 خرید 🛒
روتردام +31 (10) $10 $10 خرید 🛒
تیلبورگ +31 (13) $50 $20 خرید 🛒
تیلبورگ +31 (13) $10 $10 خرید 🛒
دلفت +31 (15) $50 $20 خرید 🛒
دلفت +31 (15) $10 $10 خرید 🛒
آمستردام +31 (20) $50 $20 خرید 🛒
آمستردام +31 (20) $10 $10 خرید 🛒
هارلم +31 (23) $50 $20 خرید 🛒
هارلم +31 (23) $10 $10 خرید 🛒
نایمخن +31 (24) $50 $20 خرید 🛒
نایمخن +31 (24) $10 $10 خرید 🛒
آرنهم +31 (26) $50 $20 خرید 🛒
آرنهم +31 (26) $10 $10 خرید 🛒
اوترخت +31 (30) $50 $20 خرید 🛒
اوترخت +31 (30) $10 $10 خرید 🛒
آمرسفورت +31 (33) $50 $20 خرید 🛒
آمرسفورت +31 (33) $10 $10 خرید 🛒
هیلورسوم +31 (35) $50 $20 خرید 🛒
هیلورسوم +31 (35) $10 $10 خرید 🛒
آلمر +31 (36) $50 $20 خرید 🛒
آلمر +31 (36) $10 $10 خرید 🛒
زوله +31 (38) $50 $20 خرید 🛒
زوله +31 (38) $10 $10 خرید 🛒
آیندهوون +31 (40) $50 $20 خرید 🛒
آیندهوون +31 (40) $10 $10 خرید 🛒
ماستریخت +31 (43) $50 $20 خرید 🛒
ماستریخت +31 (43) $10 $10 خرید 🛒
هیرلن +31 (45) $50 $20 خرید 🛒
هیرلن +31 (45) $10 $10 خرید 🛒
سیتارد +31 (46) $50 $20 خرید 🛒
سیتارد +31 (46) $10 $10 خرید 🛒
گرونینگن +31 (50) $50 $20 خرید 🛒
گرونینگن +31 (50) $10 $10 خرید 🛒
Enschede +31 (53) $50 $20 خرید 🛒
Enschede +31 (53) $10 $10 خرید 🛒
آپلدورن +31 (55) $50 $20 خرید 🛒
آپلدورن +31 (55) $10 $10 خرید 🛒
لیواردن +31 (58) $50 $20 خرید 🛒
لیواردن +31 (58) $10 $10 خرید 🛒
دن هاگ +31 (70) $50 $20 خرید 🛒
دن هاگ +31 (70) $10 $10 خرید 🛒
لیدن +31 (71) $50 $20 خرید 🛒
لیدن +31 (71) $10 $10 خرید 🛒
آلکمار +31 (72) $50 $20 خرید 🛒
آلکمار +31 (72) $10 $10 خرید 🛒
دن بوش +31 (73) $50 $20 خرید 🛒
دن بوش +31 (73) $10 $10 خرید 🛒
Hengelo Ov +31 (74) $50 $20 خرید 🛒
Hengelo Ov +31 (74) $10 $10 خرید 🛒
زاندم +31 (75) $50 $20 خرید 🛒
زاندم +31 (75) $10 $10 خرید 🛒
بردا +31 (76) $50 $20 خرید 🛒
بردا +31 (76) $10 $10 خرید 🛒
ونلو +31 (77) $50 $20 خرید 🛒
ونلو +31 (77) $10 $10 خرید 🛒
دوردرخت +31 (78) $50 $20 خرید 🛒
دوردرخت +31 (78) $10 $10 خرید 🛒
زئوترمر +31 (79) $50 $20 خرید 🛒
زئوترمر +31 (79) $10 $10 خرید 🛒
غیر جغرافیایی/عشایری +31 (85) $50 $20 خرید 🛒
غیر جغرافیایی/عشایری +31 (85) $10 $10 خرید 🛒
Brouwershaven +31 (111) $50 $20 خرید 🛒
Brouwershaven +31 (111) $10 $10 خرید 🛒
Brouwershaven +31 (111) $50 $20 خرید 🛒
می رود +31 (113) $50 $20 خرید 🛒
می رود +31 (113) $10 $10 خرید 🛒
هالست +31 (114) $50 $20 خرید 🛒
ترنوزن +31 (115) $50 $20 خرید 🛒
ترنوزن +31 (115) $10 $10 خرید 🛒
اوستبورگ +31 (117) $50 $20 خرید 🛒
میدلبورگ +31 (118) $50 $20 خرید 🛒
میدلبورگ +31 (118) $10 $10 خرید 🛒
Mobile (Calls and SMS) +31 (124) $60 $60 خرید 🛒
ریجن +31 (161) $50 $20 خرید 🛒
Bergen Op Zoom +31 (164) $50 $20 خرید 🛒
Bergen Op Zoom +31 (164) $10 $10 خرید 🛒
روزندال +31 (165) $50 $20 خرید 🛒
روزندال +31 (165) $10 $10 خرید 🛒
تولن +31 (166) $50 $20 خرید 🛒
Steenbergen Nb +31 (167) $50 $20 خرید 🛒
آلفن آن دن راین +31 (172) $50 $20 خرید 🛒
آلفن آن دن راین +31 (172) $10 $10 خرید 🛒
نالدویک +31 (174) $50 $20 خرید 🛒
نالدویک +31 (174) $10 $10 خرید 🛒
ریدرکرک +31 (180) $50 $20 خرید 🛒
ریدرکرک +31 (180) $10 $10 خرید 🛒
Spijkenisse +31 (181) $50 $20 خرید 🛒
Spijkenisse +31 (181) $10 $10 خرید 🛒
گودا +31 (182) $50 $20 خرید 🛒
گودا +31 (182) $10 $10 خرید 🛒
گورینچم +31 (183) $50 $20 خرید 🛒
Sliedrecht +31 (184) $50 $20 خرید 🛒
Sliedrecht +31 (184) $10 $10 خرید 🛒
Sliedrecht +31 (184) $50 $20 خرید 🛒
عود بیجرلند +31 (186) $50 $20 خرید 🛒
میدلهارنیس +31 (187) $50 $20 خرید 🛒
میدلهارنیس +31 (187) $10 $10 خرید 🛒
میدلهارنیس +31 (187) $50 $20 خرید 🛒
دن برگ +31 (222) $50 $20 خرید 🛒
دن برگ +31 (222) $10 $10 خرید 🛒
دن برگ +31 (222) $50 $20 خرید 🛒
دن هلدر +31 (223) $50 $20 خرید 🛒
دن هلدر +31 (223) $10 $10 خرید 🛒
شاگن +31 (224) $50 $20 خرید 🛒
شاگن +31 (224) $10 $10 خرید 🛒
شاگن +31 (224) $50 $20 خرید 🛒
نورد-شارود +31 (226) $50 $20 خرید 🛒
Middenmeer +31 (227) $50 $20 خرید 🛒
Middenmeer +31 (227) $10 $10 خرید 🛒
انخویزن +31 (228) $50 $20 خرید 🛒
انخویزن +31 (228) $10 $10 خرید 🛒
هورن ن +31 (229) $50 $20 خرید 🛒
هورن ن +31 (229) $10 $10 خرید 🛒
Beverwijk +31 (251) $50 $20 خرید 🛒
Beverwijk +31 (251) $10 $10 خرید 🛒
هلگوم +31 (252) $50 $20 خرید 🛒
هلگوم +31 (252) $10 $10 خرید 🛒
هلگوم +31 (252) $50 $20 خرید 🛒
IJmuiden +31 (255) $50 $20 خرید 🛒
IJmuiden +31 (255) $10 $10 خرید 🛒
گریه کن +31 (294) $50 $20 خرید 🛒
گریه کن +31 (294) $10 $10 خرید 🛒
گریه کن +31 (294) $50 $20 خرید 🛒
آلسمیر +31 (297) $50 $20 خرید 🛒
آلسمیر +31 (297) $10 $10 خرید 🛒
آلسمیر +31 (297) $50 $20 خرید 🛒
پورمرند +31 (299) $50 $20 خرید 🛒
پورمرند +31 (299) $10 $10 خرید 🛒
دایرن +31 (313) $50 $20 خرید 🛒
دایرن +31 (313) $10 $10 خرید 🛒
دایرن +31 (313) $50 $20 خرید 🛒
Doetinchem +31 (314) $50 $20 خرید 🛒
Doetinchem +31 (314) $10 $10 خرید 🛒
تربورگ +31 (315) $50 $20 خرید 🛒
زونار +31 (316) $50 $20 خرید 🛒
زونار +31 (316) $10 $10 خرید 🛒
زونار +31 (316) $50 $20 خرید 🛒
واگنینگن +31 (317) $50 $20 خرید 🛒
واگنینگن +31 (317) $10 $10 خرید 🛒
Bennekom +31 (318) $50 $20 خرید 🛒
Bennekom +31 (318) $10 $10 خرید 🛒
للیستاد +31 (320) $50 $20 خرید 🛒
للیستاد +31 (320) $10 $10 خرید 🛒
درونتن +31 (321) $50 $20 خرید 🛒
درونتن +31 (321) $10 $10 خرید 🛒
هاردرویک +31 (341) $50 $20 خرید 🛒
هاردرویک +31 (341) $10 $10 خرید 🛒
بارنولد +31 (342) $50 $20 خرید 🛒
بارنولد +31 (342) $10 $10 خرید 🛒
درب +31 (343) $50 $20 خرید 🛒
درب +31 (343) $10 $10 خرید 🛒
درب +31 (343) $50 $20 خرید 🛒
Tiel +31 (344) $50 $20 خرید 🛒
Tiel +31 (344) $10 $10 خرید 🛒
کولمبورگ +31 (345) $50 $20 خرید 🛒
کولمبورگ +31 (345) $10 $10 خرید 🛒
مارسن +31 (346) $50 $20 خرید 🛒
مارسن +31 (346) $10 $10 خرید 🛒
ویانن ژ +31 (347) $50 $20 خرید 🛒
Woerden +31 (348) $50 $20 خرید 🛒
Woerden +31 (348) $10 $10 خرید 🛒
باکستل +31 (411) $50 $20 خرید 🛒
باکستل +31 (411) $10 $10 خرید 🛒
باکستل +31 (411) $50 $20 خرید 🛒
Oss +31 (412) $50 $20 خرید 🛒
Oss +31 (412) $10 $10 خرید 🛒
وگل +31 (413) $50 $20 خرید 🛒
وگل +31 (413) $10 $10 خرید 🛒
وگل +31 (413) $50 $20 خرید 🛒
والویک +31 (416) $50 $20 خرید 🛒
والویک +31 (416) $10 $10 خرید 🛒
زالتبومل +31 (418) $50 $20 خرید 🛒
زالتبومل +31 (418) $10 $10 خرید 🛒
زالتبومل +31 (418) $50 $20 خرید 🛒
رورموند +31 (475) $50 $20 خرید 🛒
رورموند +31 (475) $10 $10 خرید 🛒
ونری +31 (478) $50 $20 خرید 🛒
ونری +31 (478) $10 $10 خرید 🛒
بمل +31 (481) $50 $20 خرید 🛒
بمل +31 (481) $10 $10 خرید 🛒
بمل +31 (481) $50 $20 خرید 🛒
کوییک +31 (485) $50 $20 خرید 🛒
قبر +31 (486) $50 $20 خرید 🛒
قبر +31 (486) $10 $10 خرید 🛒
قبر +31 (486) $50 $20 خرید 🛒
درومل +31 (487) $50 $20 خرید 🛒
زتن +31 (488) $50 $20 خرید 🛒
هلموند +31 (492) $50 $20 خرید 🛒
هلموند +31 (492) $10 $10 خرید 🛒
دورن +31 (493) $50 $20 خرید 🛒
Weert +31 (495) $50 $20 خرید 🛒
Weert +31 (495) $10 $10 خرید 🛒
گوزن +31 (497) $50 $20 خرید 🛒
بهترین +31 (499) $50 $20 خرید 🛒
بهترین +31 (499) $10 $10 خرید 🛒
بهترین +31 (499) $50 $20 خرید 🛒
Veenwouden +31 (511) $50 $20 خرید 🛒
Veenwouden +31 (511) $10 $10 خرید 🛒
Veenwouden +31 (511) $50 $20 خرید 🛒
دراختن +31 (512) $50 $20 خرید 🛒
دراختن +31 (512) $10 $10 خرید 🛒
Heervenveen +31 (513) $50 $20 خرید 🛒
Heervenveen +31 (513) $10 $10 خرید 🛒
بالک +31 (514) $50 $20 خرید 🛒
بالک +31 (514) $10 $10 خرید 🛒
بالک +31 (514) $50 $20 خرید 🛒
یواشکی +31 (515) $50 $20 خرید 🛒
Oosterwolde Fr +31 (516) $50 $20 خرید 🛒
فرانکر +31 (517) $50 $20 خرید 🛒
سینت آناپارچیه +31 (518) $50 $20 خرید 🛒
سینت آناپارچیه +31 (518) $10 $10 خرید 🛒
سینت آناپارچیه +31 (518) $50 $20 خرید 🛒
دوکم +31 (519) $50 $20 خرید 🛒
استین ویک +31 (521) $50 $20 خرید 🛒
مپل +31 (522) $50 $20 خرید 🛒
ددمسوارت +31 (523) $50 $20 خرید 🛒
ددمسوارت +31 (523) $10 $10 خرید 🛒
آنه +31 (524) $50 $20 خرید 🛒
آنه +31 (524) $10 $10 خرید 🛒
البورگ +31 (525) $50 $20 خرید 🛒
املورد +31 (527) $50 $20 خرید 🛒
املورد +31 (527) $10 $10 خرید 🛒
هوگوین +31 (528) $50 $20 خرید 🛒
هوگوین +31 (528) $10 $10 خرید 🛒
اومن +31 (529) $50 $20 خرید 🛒
اولدنزاال +31 (541) $50 $20 خرید 🛒
اولدنزاال +31 (541) $10 $10 خرید 🛒
اولدنزاال +31 (541) $50 $20 خرید 🛒
Winterswijk +31 (543) $50 $20 خرید 🛒
گرونلو +31 (544) $50 $20 خرید 🛒
نیاز +31 (545) $50 $20 خرید 🛒
آلملو +31 (546) $50 $20 خرید 🛒
آلملو +31 (546) $10 $10 خرید 🛒
گور +31 (547) $50 $20 خرید 🛒
گور +31 (547) $10 $10 خرید 🛒
رایسن +31 (548) $50 $20 خرید 🛒
رایسن +31 (548) $10 $10 خرید 🛒
رایسن +31 (548) $50 $20 خرید 🛒
وولوگا +31 (561) $50 $20 خرید 🛒
وست ترشلینگ +31 (562) $50 $20 خرید 🛒
ایرنسوم +31 (566) $50 $20 خرید 🛒
Deventer +31 (570) $50 $20 خرید 🛒
Deventer +31 (570) $10 $10 خرید 🛒
تولو +31 (571) $50 $20 خرید 🛒
راالته +31 (572) $50 $20 خرید 🛒
Lochem +31 (573) $50 $20 خرید 🛒
زوتفن +31 (575) $50 $20 خرید 🛒
زوتفن +31 (575) $10 $10 خرید 🛒
اودل +31 (577) $50 $20 خرید 🛒
اپه +31 (578) $50 $20 خرید 🛒
اپه +31 (578) $10 $10 خرید 🛒
اپه +31 (578) $50 $20 خرید 🛒
دکتر امان +31 (591) $50 $20 خرید 🛒
دکتر امان +31 (591) $10 $10 خرید 🛒
پیلو +31 (592) $50 $20 خرید 🛒
پیلو +31 (592) $10 $10 خرید 🛒
بیلن +31 (593) $50 $20 خرید 🛒
زوئیدهورن +31 (594) $50 $20 خرید 🛒
زوئیدهورن +31 (594) $10 $10 خرید 🛒
وارفوم +31 (595) $50 $20 خرید 🛒
Appingedam +31 (596) $50 $20 خرید 🛒
Appingedam +31 (596) $10 $10 خرید 🛒
Appingedam +31 (596) $50 $20 خرید 🛒
وینشوتن +31 (597) $50 $20 خرید 🛒
هوگزند +31 (598) $50 $20 خرید 🛒
هوگزند +31 (598) $10 $10 خرید 🛒
هوگزند +31 (598) $50 $20 خرید 🛒
Stadskanaal +31 (599) $50 $20 خرید 🛒
سیار +31 (97) $10 $10 خرید 🛒
Oosterhout +31 (162) $10 $10 خرید 🛒
زونبرگن +31 (168) $10 $10 خرید 🛒
بارگیری مناطق بیشتر

قیمت شماره مجازی اس ام اس هلند

منطقه کد تلفن هزینه راه اندازی هزینه ماهانه
موبایل برای ثبت نام (فقط پیامک) +31 (123) $20 $25 خرید 🛒
Mobile (Calls and SMS) +31 (124) $60 $60 خرید 🛒
سیار +31 (97) $10 $10 خرید 🛒

قیمت شماره مجازی رایگان هلند

منطقه کد تلفن هزینه راه اندازی هزینه ماهانه
TollFree +31 (800) $125 $30 خرید 🛒

گزینه ها

 • تماس های گرفته شده به هلند را به هر نقطه از جهان فوروارد کنید.
 • تماس های دریافتی را با شماره مجازی هلند خود با استفاده از یک تلفن نرم افزاری یا برنامه تلفن همراه ما دریافت کنید.
 • تماس های دریافتی را به هر خط تلفن معمولی یا تلفن همراه با نرخ بسیار پایین فوروارد کنید.
 • ارسال تماس ورودی به هر ارائه دهنده Voice-over-IP (VoIP)، SIP، H.323 یا IAX گنجانده شده است.
 • تماس های ورودی با استفاده از ITSP یا VoIP (SIP، H.323 یا IAX)
 • شما شماره تلفن هلند را بدون قرارداد اجاره می کنید.
 • در صورت نیاز به شماره تلفن رایگان هلند یا شماره متری، لطفاً با پشتیبانی تماس بگیرید.

➡️ خرید شماره DID در هلند ⬅️

یک خط تلفن 2 هلند دریافت کنید

آیا برای کسب و کار یا وب سایت خود به حضور در هلند نیاز دارید؟ شماره تلفن مجازی هلند (شماره DID هلند) را بخرید و با مشتریانی صحبت کنید که هرگز فکر نمی‌کردید داشته باشید. مشتریان بالقوه و فعلی هر دو از یک شماره تلفن محلی در هلند برای استفاده آنها قدردانی خواهند کرد. گزارش های تحلیلی وب سایت خود را بررسی کنید، اگر در خارج از مناطقی که شماره تلفن «تماس با ما» فهرست شده خود را دارید، ترافیک دریافت می کنید، ممکن است کسب و کار خود را از دست بدهید. یک شماره مجازی هلندی بگیرید و تماس ها را به هر دستگاه VOIP فوروارد کنید و نرخ ثابتی را برای دقیقه های ورودی نامحدود به آن شماره بپردازید. تعجب خواهید کرد که چه تعداد تماس گیرنده در هلند وجود دارد.

➡️ دریافت شماره مجازی هلند ⬅️

چگونه یک شماره تلفن مجازی محلی هلند دریافت کنیم؟

 1. در حساب شما، را انتخاب کنید نوع عدد (پیامک، صوتی یا TollFree).
 2. انتخاب کن هلند از لیست کشورها
 3. انتخاب کنید شهر/منطقه جایی که می خواهید شماره را دریافت کنید
 4. برپایی جهت ارسال تماس (به شماره تلفن، SIP یا تلگرام).
 5. پرداخت کنید هزینه راه اندازی و هزینه ماهانه برای تعداد ماه های اجاره مورد نیاز (تخفیف با افزایش تعداد ماه ها امکان پذیر است).